Hell Orgy of the Screaming Blood Freaks

oooooo uuuuuuu uuuuuuhhhh

aaaaa ooooo uuuuuu

this is way it goes

and your butt stinks

aaaaa ooooo

moogly oogly oogly

oogly oogly oogly

what's wrong with this song?

aaaa ouououououououou uhuhuhuhuhuh

what do I do now?

uuuuu uuuuuu aaaaaaa

etc...

 

(c) 2001 Hidden Agenda